Ordbog inden for hundetræning

hunde-ordbogDu kan ikke undgå at støde ind i ord og begreber som vil kræve en nærmere forklaring. Mange kan endda være rimeligt forvirrende, og give indtryk af at dække over noget helt andet end de i virkeligheden gør. En af de mest forvirrende begreber er “Positiv Straf”.

Ordbog inden for hundetræning

Render du ind i begreber, som ikke er forklaret, må du meget gerne skrive til:
info(snabel-a)komhund.dk

Betingning
I psykologiens verden kaldes dette “Behaviorisme“.
Der skelnes imellem klassisk og operant betingning. Se disse længere nede.

Capturing (at fange en handling)
En af de teknikker som benyttes ofte inden for klikkertræning.
Du afventer at hunden spontant udfører den ønskede adfærd og klikker for dette.
Med denne teknik kan man indlære tricks som ellers vil synes ganske håbløse at indlære.
Det går langsomt i starten og kræver uendeligt meget tålmodighed, men pludselig går det meget stærkt.
For mere komplekse øvelser vil du benytte Shaping, som næsten er en og samme ting.

Forstærker (primær og sekundær)
I klikkertræning, samt i hundetræning generelt, anvender vi klassisk betingning for at koble en primær forstærker sammen med en sekundær forstærker.
Den primære forstærker er godbid, leg, kælen osv.
Den sekundære forstærker er klikket, “Yes” eller “Dygtig”.
Pga. den klassiske betingning vi opbygger mellem disse to forstærkere ved hunden at den har tjent en godbid ol. når der klikkes eller siges “Yes”, “Dygtig” ol.

Forstærkning
Alt som øger sandsynligheden for at en adfærd bliver gentaget.
En forstærkning kan både være positiv og negativ, – at give hunden noget den synes om og at fjerne dette igen.

Free Shaping
Se Shaping. Nogle mener at der er tale om to teknikker, men det mener jeg ikke 🙂

Klassisk betingning
er en læringsform hvor der sker en association mellem to stimuli.
Pavlov opdagede at hunden ikke kun savlede når den så mad, men også når man fremviste den skål hunden plejede at få mad i. Der var opbygget en klassisk betingning mellem mad og madskål.
I klikkertræning opbygger vi netop en klassisk betingning imellem klikket og godbidden.

Luring (at lokke med godbid)
Den teknik som benyttes mest inden for enhver slags hundetræning.
Mange forbinder denne teknik med klikkertræning, men det anser jeg som en fejl!
Godbidden bruges som en magnet. Dvs. at den holdes i nærheden af hundens snude, så du lokker den i den bevægelse du ønsker.
Du kan eksempelvis lokke hunden rundt om dig og på plads.
Fordelen ved Luring er at du kommer rigtigt hurtigt fra start.
Den store ulempe er at det bliver en kamp at få gjort godbidden usynlig, samt at fjerne de håndbevægelser som indikerer at der en gang var en godbid gemt i dem.
Se også “Target/Target stick”.

Negativ forstærkning
At fjerne noget hunden anser som ubehageligt som belønning for korrekt adfærd. Dermed øges sandsynligheden for at adfærden bliver gentaget.

Negativ straf
At fjerne noget hunden gerne vil have. Sandsynligheden for at adfærden gentager sig mindskes.

Operant betingning
siger, at adfærd styres af, hvilke konsekvenser adfær­den får. Resulterer en adfærd i belønning, så forstærkes den – dvs. at sandsynligheden for at den vil forekomme igen vokser. Resulterer en adfærd derimod i ingenting – ignoreres den eventuelt – så vil den med tiden udslukkes (aflæres). Og resulterer en adfærd endelig i straf, vil den i mange tilfælde også aflæres, men ved straf kan der imidlertid forekomme uhensigtsmæssige reaktioner i form af undgåelsesstrategier, usikkerhed, passivitet og endda aggressivitet hos den, der straffes.

Positiv forstærkning
At give hunden noget den synes om, som belønning for korrekt adfærd. Dermed øges sandsynligheden for at adfærden bliver gentaget.

Positiv straf
At påføre hunden ubehag. Sandsynligheden for at adfærden gentager sig mindskes.

Primær forstærker
Se forstærker!

Sekundær forstærker
Se forstærker!

Shaping (formning)
Teknik som benyttes inden for klikkertræning.
Denne teknik bygger på “Capturing”, og benyttes til øvelser hunden aldrig ville tilbyde spontant. Du klikker derfor for små bevægelser som blot “lugter lidt” af det du ønsker. Langsomt forlanger du mere, indtil du når frem til den ønskede handling.
Et godt eksempel er at hunden skal “bakke” væk fra dig.
Du forholder dig afventende indtil en pote tilfældigt flytter sig et par millimetre baglæns og belønner. Efter nogle repetitioner erfarer hunden præcis hvilken bevægelse som udløser belønningen og du forlanger lidt mere.
En forsigtig bevægelse af en pote “shapes” langsomt frem til at hunden bakker væk fra dig.

Straf
Alt som reducerer sandsynligheden for at en adfærd bliver gentaget.
Straf giver mindre adfærd!

Target/Target Stick
Et “Target” kan bl.a. være en flad hånd, en musemåtte eller en target stick (pegepind).
Vi lærer hunden enten at pege med næsen eller markere med poten.
Når hunden har lært at benytte et target kan dette benyttes til indlæring af øvelser, som får hunden på større afstand fra os end vore arme rækker.
Med musemåtten kan vi lære hunden at gå fremad, indtil poterne rører måtten, som til sidst kan forsvinde.
Med en pegepind (target stick) kan vi lære hunden at følge pinden i ottetaller foran os.
Efter grundig indlæring kan der sættes kommando på handlingen og pinden forsvinder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *